Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Výpadek veřejného osvětlení v lokalitě Bučina.

K dotazům týkajícím se výpadku veřejného osvětlení v lokalitě Bučina sdělujeme, že

14. 4. 2011 Zobrazit více

Stížnosti na kvalitu vody

Stížnosti na kvalitu vody

6. 4. 2011 Zobrazit více

Platba za popelnice

Pro platbu za popelnice převodem z účtu používejte číslo účtu 389820399/0800 - variabilní symbol - číslo domu nebo chaty a rok 2011.

24. 3. 2011 Zobrazit více

Upozorňení pro veřejnost

Policisté z Územního odboru Praha venkov – Západ upozorňují občany a zejména rodiče malých školáků na dva případy nevhodného chování neznámých mužů, ke kterým došlo ve čtvrtek minulého týdne.

23. 3. 2011 Zobrazit více

Sokol - informace

V sobotu 21.5.2011 pořádáme jarní sjezd Sázavy z Týnce do Pikovic

13. 3. 2011 Zobrazit více

Cisterna s pitnou vodou

Cisterna s pitnou vodou

12. 3. 2011 Zobrazit více

Sdělení občanům

Obec Řitka zajistila po dohodě s kominictvím ZEMAN, s.r.o. možnost využití kominických služeb

12. 3. 2011 Zobrazit více

Informace o vodě 2

Informace o vodě 2

Informace o vodě 2

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,

vzhledem k vysokým hodnotám niklu v pitné vodě , jste dnes byli dodavatelem vody společností VaK Beroun informováni o nevhodnosti používání vody pro děti do 8-mi let, těhotné ženy a osoby, které mohou mít na nikl alergickou reakci.

Současná situace je skutečně velmi nepříznivá, zejména z důvodu, že obec Řitka nemá jiné zdroje pro výrobu pitné vody, než současné vrty. Případné napojení se na mníšecký vodovod, tak jak bylo nabízeno cca před osmi lety a z řitecké strany o ně nebyl tehdy zájem, je nyní již nemožné, zejména z kapacitních důvodů a bylo ze strany Mníšku p. Brdy při úterním jednání starostů, jako nereálné vyloučeno. Jediným řešením se v naší situaci ukazuje rozšíření dosavadní úpravny vody o další stupeň čištění, který by odlučoval nikl z již upravované vody. Problémem je, že takový vysoký obsah niklu v pitné vodě je svým způsobem unikát a tudíž volba vhodného, účinného, ale přitom ekonomicky únosného způsobu čištění je momentálně hlavní úkol, nad kterým obec společně s dodavatelem vody pracuje. V praxi se může jednat o 3 typy řešení, avšak s přihlédnutím k faktu, že tyto technologie, nejsou vzhledem k své unikátnosti v praxi dostatečně vyzkoušené, nelze očekávat řešení ze dne na den. Jiná možnost však do doby realizace dostavby přivaděče pitné vody z Prahy neexistuje.

Mnoho občanů se nyní domnívá, že by mělo dojít ze strany dodavatele, ke snížení ceny dodávané vody. I když se tato úvaha jeví jako logická, bohužel praxe je poněkud jiná. Voda v Řitce i v době před výskytem niklu obsahovala v přirozené podobě obrovské množství železa a manganu, který se z vody musí velmi nákladně odstraňovat, aby voda vůbec mohla být používána v pračkách, myčkách, kotlích pro topení a ohřev vody a v neposlední řadě pro hygienu. I v případě, že by voda byla označena za užitkovou, by se tato úprava musela provádět, pokud by do domácností neměla vodovodem přitékat hnědá břečka, která by mimo jiné v krátké době znehodnotila vodovodní i odpadní potrubí s obrovskými následnými finančními dopady v případě následného připojení vody z pražského přivaděče. Tudíž zde není prostor pro snižování ceny současně dodávané vody.

Z tohoto důvodu se zatím jeví jako nezbytné technologicky i nadále upravovat současnou vodu s tím, že po dodatečné instalaci zařízení pro odstraňování niklu, bude muset být cena stanovena znovu, zde ovšem nemohu a ani nechci zastírat, že cena vody se rozhodně zvýší.

Co se týče požadavků na náhradní zásobení vodou, je dodavatel povinen zajistit pro dotčenou skupinu obyvatelstva náhradní zásobování pitnou vodou. Dle informace dodavatele tak bude učiněno bez zbytečného odkladu, nicméně v důsledku přetrvávajících mrazů, zde zatím nebylo možné umístit cisternové vozy. Jediným náhradním zdrojem vody byla malá cisterna u MŠ Řitka, která se umísťovala v noci v době mrazů do garáže na OÚ Řitka a následně ve dne opět k MŠ.

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, současným stavem jsme v tuto chvíli postiženi skutečně všichni, žádám vás o trpělivost a shovívavost, i když je to zejména pro rodiny s malými dětmi nesmírně náročné. Bohužel, nikdo nám v této situace nepomůže a bude nutné vše vyřešit vlastními silami i zdroji.

Ještě jednou bych vás chtěl požádat, máte-li dotazy odborného charakteru, či organizačně technického, co se např. týče náhradního zásobování pitnou vodou, abyste se obraceli skutečně přímo na dodavatele, obec, resp. obecní úřad již v dané situaci vyčerpal své informační možnosti.

Děkuji za vaše pochopení a trpělivost

 

Mgr. Kamil Abbid, starosta

 


10. 3. 2011 Zobrazit méně

Informace o vodě

Informace o vodě

7. 3. 2011 Zobrazit více

5.3.2011 - Karnevalový den v Řitce

5.3.2011 - Karnevalový den v Řitce

5. 3. 2011 Zobrazit více

Stránka