Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Výpadek veřejného osvětlení v lokalitě Bučina.

K dotazům týkajícím se výpadku veřejného osvětlení v lokalitě Bučina sdělujeme, že

14. 4. 2011 Zobrazit více

Stížnosti na kvalitu vody

Stížnosti na kvalitu vody

6. 4. 2011 Zobrazit více

Platba za popelnice

Pro platbu za popelnice převodem z účtu používejte číslo účtu 389820399/0800 - variabilní symbol - číslo domu nebo chaty a rok 2011.

24. 3. 2011 Zobrazit více

Upozorňení pro veřejnost

Policisté z Územního odboru Praha venkov – Západ upozorňují občany a zejména rodiče malých školáků na dva případy nevhodného chování neznámých mužů, ke kterým došlo ve čtvrtek minulého týdne.

23. 3. 2011 Zobrazit více

Sokol - informace

V sobotu 21.5.2011 pořádáme jarní sjezd Sázavy z Týnce do Pikovic

13. 3. 2011 Zobrazit více

Cisterna s pitnou vodou

Cisterna s pitnou vodou

12. 3. 2011 Zobrazit více

Sdělení občanům

Obec Řitka zajistila po dohodě s kominictvím ZEMAN, s.r.o. možnost využití kominických služeb

12. 3. 2011 Zobrazit více

Informace o vodě 2

Informace o vodě 2

10. 3. 2011 Zobrazit více

Informace o vodě

Informace o vodě

Informace o vodě

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,

vzhledem k naměřeným vysokým hodnotám niklu v pitné vodě , které převyšují současné platné normy, dodavatel vody VaK Beroun přijal opatření, kterým se voda dodávaná v Řitce z hlubinného zdroje považuje od dnešního dne, tj. 7.3.2011, za nevhodnou ke konzumaci pro děti do 6-ti let věku . Voda však i nadále zůstává v kategorii vody pitné, kterou mohou používat děti starší 6-ti let a dospělí. K tomuto řešení bylo přistoupeno zejména proto, že v rámci norem uplatňovaných v České republice pro pitnou vodu je přípustná hodnota niklu ve vodě stanovena poměrně velmi přísně, přestože nejsou dosud popsány případy, které by škodlivost niklu v pitné vodě v těchto nízkých hodnotách dostatečně prokazovaly. Nikl jako kov u některých citlivých jedinců vyvolával kožní alergie – ovšem jen jako kontaktní alergen, tj. při dotyku pokožky s kovem, např. se šperky z niklu, knoflíky, pracovními nástroji apod. Pro lepší ilustraci situace, lze uvést, že pro minerální vody není vůbec hranice hodnot niklu v České republice stanovena (některé značně převyšují hladinu hodnot zjištěných ve vodě v Řitce), což se týká i balených minerálních vod běžně prodávaných v obchodní síti jako např. Magnesia a dalších.

Nicméně situace je taková, jaká je a obec musí vycházet z platné právní úpravy a přijmout veškerá opatření, které současný stav vyžaduje. Prvním z těchto opatření je, že obec Řitka po dohodě s dodavatelem vody VaK Beroun a MŠ Řitka zajistí zásobování kuchyně mateřské školky vodou z jiných zdrojů, ale zároveň již nyní probíhají přípravy k instalaci speciálního filtru přímo v mateřské škole. Tento filtr je schopen snížit hodnoty niklu v pitné vodě, nicméně jeho použití je značně nákladné. V této souvislosti upozorňuji uživatele běžných uhlíkových filtrů pro domácnost, že tyto druhy filtrů nezaručují dostatečné snížení kovů obsažených ve vodě, tedy i niklu.

Ke zvýšení obsahu niklu ve vodním zdroji došlo s největší pravděpodobností, alespoň dle dostupných analýz, v důsledku kolísání hladiny vodního sloupce v hlubinných vrtech, kdy vrstvy obsahující kovy po poklesu vody zoxidovaly a při následném zvýšení vodního sloupce se pak oxidované vrstvy rozpustily ve vodě, z tohoto důvodu lze očekávat i případné zvýšení přítomnosti jiných prvků ve vodě (např. mangan, železo aj.)

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, tento současný stav týkající se zásobování obce pitnou vodou není příznivý, nicméně zatím dodávaná voda je i nadále v kategorii „pitná voda“, dle platných hygienických a technických norem. V případě jakéhokoliv zhoršení ukazatelů, či překročení norem, budete informováni jak ze strany obce, tak i ze strany dodavatele vody. Došlo-li by v budoucnu k dalšímu zhoršování kvality vody, což je stav, který si nikdo z nás nepřeje, bude pak nutno uvažovat i o eventuální možnosti omezit užití vody pro pitné účely pro všechny odběratele s tím, že zásobování pitnou vodou by bylo nutno řešit jiným způsobem, dle návrhu dodavatele tj. společnosti VaK Beroun.

Zcela jednoznačně se však ukazuje potřeba urychlené realizace vodovodního přivaděče vody z Prahy (projekt Baně – Mníšek p. Brdy), který nejen že by pokryl zvýšenou potřebu vody v naší obci, ale zajistil by i nezávadnou pitnou vodu s vysokými parametry kvality.

* V případě jakýchkoliv dotazů, či připomínek se prosím obracejte na dodavatele vody – Vodovody a kanalizace Beroun a.s. (Vak Beroun), zákaznická linka 800 100 663.

 

Mgr. Kamil Abbid, starosta

 


7. 3. 2011 Zobrazit méně

5.3.2011 - Karnevalový den v Řitce

5.3.2011 - Karnevalový den v Řitce

5. 3. 2011 Zobrazit více

Stránka