Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Aktuality od 1.1.2012

Veškeré nové aktuality vidíte na úvodní stránce tohoto webu.

30. 4. 2021 Zobrazit více

Zpravodaj na webu

V hlavním menu jsme pro Vás zveřejnili poslední letošní číslo zpravodaje http://www.ritka.cz/zpravodaj/

22. 12. 2011 Zobrazit více

Oznámení změny jízdního řádu autobusových linek č. 320 a 448

Nová rychlíková linka autobusu č. 320 a posílení linky č. 448

9. 12. 2011 Zobrazit více

Elektroodpad – sběr a recyklace

Elektroodpad – sběr a recyklace

20. 11. 2011 Zobrazit více

Upozornění!

V průběhu víkendu tj.ve dnech 5 - 6.11.2011 byly odcizeny v lokalitě Bučina litinové kryty kanalizace

9. 11. 2011 Zobrazit více

Uzavírka silnice Řitka - Všenory

Uzavírka silnice Řitka - Všenory

2. 11. 2011 Zobrazit více

Místní poplatky

Místní poplatky

V srpnu nabyla účinnosti vyhláška o místních poplatcích, která sjednotila dosud roztříštěnou poplatkovou legislativu. Je samozřejmé, že zavádění nové formy do praxe je provázeno určitými problémy. Zatímco poplatky za držení psa jsou většině poplatníků jasné, s takovým poplatkem za zábor veřejného prostranství to zjevně jasné není. Je celá řada občanů, kteří poplatek za zábor místa odvádějí, jiní jej naopak zcela ignorují. Samozřejmé jako v každé "správné české obci" již došlo k tomu, že jeden si stěžuje "já jsem musel poplatek zaplatit a ten má hromadu štěrku před domem a platit nic nemusel..." (autentický úryvek z rozhovoru v místní restauraci). Samozřejmě této výtce lze rozumět, nicméně důvody proč to vše nelze udělat ihned a změnit ze dne na den jsou následující.

  1. Řitka je plochou velmi rozsáhlá obec a při současném obsazení Obecního úřadu, by pracovníci nedělali nic jiného než by procházeli obec zda někdo něco nezabral a neoprávněně. Kontroly budou ovšem namátkové.
  2. Povinnost uhradit poplatek je stanovena zákonem a (v našem případě i místně upravena vyhláškou obce) a je povinností každého poplatníka, tudíž např. využívání veřejného prostranství bez souhlasu obce a uhrazení příslušného poplatku se stává správním deliktem se všemi právními důsledky. Rovněž je třeba připomenout, že vyhláška byla řádně publikována a je k dispozici na OÚ Řitka i oficiálních webových stránkách obce a že je povinností občanů podle této normy postupovat, jistě všichni znají okřídlenou poučku "neznalost zákona neomlouvá".
  3. Občané by si měli uvědomit, že se nejedná o nějakou formu zbytečného "šikanování" , ale že jsou zde existující právní normy a že i obec je jimi vázána a jejich plnění obcí je kontrolováno (např. MV. NKU. KU aj.). ostatně je bez diskuse, že je lépe, aby veřejná prostranství byla bezpečená a uklizená. Dále je třeba upozornit na skutečnost, že ani poplatková kázeň řady spoluobčanů není valná, jak se ukázalo při nedávné prověrce a vymáhání pohledávek obce za některými občany. Navíc se občané kteří skladují např. dřevo, či stavební hmoty na veřejném prostranství bez řádného a ohlášeného záboru vystavují riziku, že s tímto materiálem může být, ve smyslu platného znění zákona o odpadech, naloženo jako s odpadem, který se stává mejetkem obce a obec je ve smyslu tohoto zákona povinna tento "odpad" zlikvidovat. Chápu, že to může z hlediska obecné logiky a "selského rozumu" vypadat a znít divně, nicméně dikce zákona je v tomto případě zcela jasná.


Závěrem lze tedy konstatovat, co se týče poplatků za zábor veřejného prostranství, že v úvodním čtvrletí po účinnosti nové vyhlášky o místních poplatcích byla ze strany obce projevena vyšší míra tolerance vůči "delikventům", nicméně v následujícím období již budou prováděny ze strany OÚ namátkové kontroly, a to se všemi důsledky. V případě jakýchkoliv nejasností týkající se problematiky místních poplatků je možno se obrátit s dotazem na OÚ Řitka (telefonicky, písemně, mailem i osobně).

V Řitce dne 5.10.2011

 

Mgr. Kamil Abbid starosta obce Řitka


17. 10. 2011 Zobrazit méně

I.ŘITECKÉ HODO - BRANÍ

Restaurace Panský Dvůr a obec Řitka Vás srdečně zvou na Zabíjačkové hody

15. 10. 2011 Zobrazit více

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu.

V sobotu 15. října 2011 od 8:00 do 10:30 hodin proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu

28. 9. 2011 Zobrazit více

Změna linek 317 a 321

změna od 16.9.2011

15. 9. 2011 Zobrazit více

Stránka