Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Informace pro rodiče dětí navštěvující MŠ Řitka

Od 5.9.2011 bude probíhat rekonstrukce střechy MŠ, která je v havarijním stavu.

Od 5.9.2011 bude probíhat rekonstrukce střechy MŠ, která je v havarijním stavu. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce je financována z dotačních prostředků Středočeského kraje, nebylo možno zahájit stavební práce dříve než od výše uvedeného data. Obec musela splnit řadu zákonných povinností – výběrové řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek, zachování příslušných lhůt pro vyhlášení, vyhodnocení, odvolání atd. Na druhou stranu není již možné rekonstrukci střechy MŠ odkládat právě pro její již zmíněný špatný technický stav, kdy při vyšším zatížení – např. sněhová pokrývka, již reálně hrozilo nebezpečí dětem i personálu v MŠ.
Rekonstrukce střechy je plánována na 5 týdnů, původní odhad, který předpokládal rekonstrukci za chodu (byť omezeném), se ukázal jako nereálný, vzhledem k horšímu stavu střechy (oproti původnímu odhadu). Z tohoto důvodu bude nutné po určitou dobu chod školky zastavit, přičmž ze strany všech účastníků bude snaha tuto dobu , co nejvíce zkrátit.

Bližší informace budou k dispozici na webových stránkách MŠ a rovněž na schůzce rodičů v MŠ ve čtvrtek 1.9.2011 v 17. hodin.

Předem se omlouváme rodičům dětí za komplikace způsobené odstávkou školky, ale věříme, že tuto situace přijmou s pochopením, neboť bezpečí dětí by v tomto případě jednoznačně mělo být na prvním místě.

Za obec Řitka - Mgr. Kamil Abbid, starosta


31. 8. 2011 Zobrazit méně

Autobusová doprava v obci Řitka

Jedním z hlavních úkolů nového vedení obce je od samého počátku činnosti zkvalitnění dopravní obslužnosti celé Řitky.

14. 7. 2011 Zobrazit více

Sanace podchodu pod R 4 k zastávkám autobusu Řitka hl. silnice

Sanace podchodu pod R 4 k zastávkám autobusu Řitka hl. silnice

14. 7. 2011 Zobrazit více

Osvětlení přechodu silnice (ul Pražská) v lokalitě Bučina a instalace rychlostního radaru.

V souvislosti se začátkem školních prázdnin se podařilo zprovoznit osvětlení přechodu pro chodce u autobusových zastávek Řitka-Bučina a instalovat ze směru příjezdu od Mníšku pod Brdy rychlostní radar, který se obci podařilo získat od Nadace České pojišťovny.

14. 7. 2011 Zobrazit více

Dětské závody 11.6. 2011 pořádané "Sdružením rybářů Řitka".

Závodů se účastnilo celkem 20 dětí od 2 do 14 let.

25. 6. 2011 Zobrazit více

Pozvánka na festival

Již tuto sobotu 4.6. 2011 Vás srdečně zveme na 3.ročník festivalu
"MEZI BRANKAMI"

31. 5. 2011 Zobrazit více

Rybáři zvou

Sdružení rybářů Řitka vás zve v sobotu 11.6.2011 na dětské, a v neděli 12.6.2011 na dospělácké rybářské závody.

30. 5. 2011 Zobrazit více

Vypínání elekrické energie

19.5.2011 dojde v těchto lokalitách k vypínání el. energie

18. 5. 2011 Zobrazit více

Výzva

Žádáme majitele domů a zahrad

21. 4. 2011 Zobrazit více

Stránka