Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Pozvánka na OZ dne 22.12.2011

Zveme Vás
na veřejné zasedání zastupitelstva obce,
které se koná 22.12.2011 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Řitka :
 
Program :
 
1.   Zahájení
2.   Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3.   Projednání nové vyhlášky o odpadech
4.   Projednání návrhu VaK Beroun a.s., na úpravu cen vodného a stočného
5.   Stanovení výše poplatku za zřízení věcného břemena na obecních pozemcích
6.   Projednání koupě objektu domku ČOV Řitka z majetku společnosti ŘITKA ARCH a.s., v likvidaci
7.   Schválení rozpočtového opatření č. 5
8.   Různé
9.   Diskuze
   10. Závěr
 

Vyvěšeno: 14. 12. 2011

Datum sejmutí: 23. 12. 2011

Zodpovídá: Kamil Abbid, starosta

Zpět